שלג יוני – השלום, נוסק ונישא מעלי שדות – ניריים; השמש, נוצצה ברקיעים. השלום עוד יבוא, על צחור – כנפיה, של היונה הבוהקה, גבוה בשחקים. השמש תזרח – קרניה תפץ, לכל רוח ורוח; כל גלילות – תבל, יחושו מלהט – זוהרה. יונות – השלום, שלגן יוסיף! לרחף ממעל, בנשוא על כנפן התקווה הגדולה.