שלום, לשמש! שלום! לתכלת – שחקים. לעולם המתעורר לתחייה – דרישת – שלום נשלחה ולמחר, נמשיך צועדים!