וארשתיך לי

באהבה

שאינה תלויה בדבר

אהבה אמיתית וכנה

אהבת הצדק והמשפט

החסד והרחמים

אהבת האמת והאמונה

אהבת הטוב והמיטיב.

 

 

וארשתיך לי

באחווה

בכוח הרצון

לפעול, ליצור

יחדיו

עולם טוב יותר

שלם.

 

 

וארשתיך לי

בשלום

הנותן מקום

ומרחב

פותחים שערינו

זה לעולמה של זו

ולהפך...

 

 

וארשתיך לי

ברעות

הצומחת על קרקע קשה וסדוקה

על סלע המחלוקת

אך הדמעות שזולגות

מרוות את צימאונה

מרככות ומזרות

מביאות עימן את ניצני הסליחה

וההתפייסות האמיתית

מבשרות

ואומרות

כי עת הזמיר הגיע

וקול ששון וקול שמחה

עוד ישמע בארצנו.

 

ומן הסלע הזה

יציצו ויפרחו עוד המון רקפות

ורודות.