השמש, בזרחיה מחייכת; זוהרה, פורץ ומתבהק; מרחבי – העולם, לובשים – זהבת ואור לוהט!