יום אחד

הלכתי

לחבק עץ

העץ היה גבוה

עם גזע אמיתי

והוא אמר לי

מורי

תהיי מורי כמו שאני עץ

הסתכלתי לצדדים

אף אחד לא ראה

ואז נתתי לו חיבוק

גדול ושמח

הסתכלתי למעלה

היו שם שמיים

הרגשתי עננים נעימים

מנקים שברים בפנים

שאפתי אור

נשפתי חושך

האמנתי שוב

צמחתי