תכלת עינַי אָפרָה עברה לחוטים לכודים לְצִדַּי ראיתי אותך טובעת בים ורוצה לאחוז - - ואני מושך ונושך ובים התכול את לבד ואני מחויט מצויץ ומציץ ונפגע