אם אני אתחיל לשיר אני אמצא בי מקום שבוכה מאד ומקום שיותר שמח ומקום שממש צורח... אם אני אתחיל לשיר אני אמצא בי מקום שכואב ומקום ששואל ומקום שעייף נורא אם אני אתחיל לשיר אני לא אדע מאיפה להתחיל ומאיפה להביא מילים ומנגינה והכול יצא מוזר או מבהיל וגם משהו חם כמו אור יתחיל לזהור במקום עמוק אם אני אתחיל לשיר