כל מיני דברים קורים בעולם ובי כל מיני דברים עולים שימחה, תפילה, פחד. רוצה לדעת כיוון להפנות אליו ת'דברים רוצה שתוליך אותי במעגלים של צדק שתאיר, תחמם לי את הלב והדרך.