בין סוסים הלך, דהר לא ידע שכבר אפשר. רכב אל מול זריחות השקיע את כל הכוחות. אל סוסו נקשר בכל לב ורק אותו אוהב. את כל מרצו הקדיש לזה הסוס מבוקר ועד ליל. את אהבתו נתן לו בלי מעצור רצה את פרותיו לקצור. נתן לו את כל ההשקעה כי הרופא אמר שיש לו       הפרעה...