בטרם אור נרות שם צעדיי לבית הכנסת ואני בחולצה לבנה נקי לאחר רחצה, ריח הדסים מן הקטיף מלווה את כניסתי הדסים עם ניחוח שבת יושב בספסל הקבוע בטרם תפילת המנחה פותח את הסידור וקורא שיר השירים בנעימה ואותיות עתיקות ריחניות רוחניות משל שבת המלכה ונסך הוד קדומים רוחפות בחלל כבנות לויה לקבל פני השבת שבת לבנה