נקים תרבות העולם מהריסותיה!
נבנה  אדם חדש וּבהווייתו גאה.
המוני העמֵלים זקופי גום יִתהלֵכו.
האדם היוצר ברווחתו יזכה.

נס הצונאמי המהפכני, באל-על נניפה!
ברוח הסער המתפרצת,
עתים חדשות יבקעו.
כל מחסום ומעצור נעבור בהינף.
העמים - בגיל ישמחו.

מרד המדוכאים ישטוף בשצף-קצף.
כַים גועש, הכל בזעף ירעד.
בדמם של העשירים נבנה עתיד ילדינו.
אש המהפכה בעורקינו תִיקָד!