משלטים וטרשים

 בין רקמים עשנים

ואנו מטלטלים במעלה

ושדות פלשת התחלפו

 וואדיות ושלוחת נתפרשו 

ואנו מטפסים  במעלה

כובעי גרב ארגזי גבינות

ברן, ופגז 25 ליטראות

ואנו מתאפסים במעלה

 זמזום צמיג צריחת חרך

 ובאמצע הקיץ הברד הניתך

ושקט מצמית של אחרי יבבות

אימרו לאימותינו הסתיימו התפילות