תעתוע

שובל של זיכרון

גם הוריקן לא יזיז אותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה