תעתוע

חזק הלב מההגיון (דילמה גברית מיותרת)

בורחת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה