תעתוע

בורחת

חזק הלב מההגיון (דילמה גברית מיותרת)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה