ולמרות שהם מונחים יחד דוממאובקים

מאותו בשר עץ ודף

אותיותמילים

לא תמצא בם שניים תאומים זהים

כי לכל ספר יש שם

שנתן לו אלוהים

ממשיכה הספירה, מתארכים מדפים

הבריות מתרבות

מלבנים מלבנים

אין דומה האחד לחברו

אף לא במילה

עולם בין עולמות שוכן

בדממה