העשירים הנכם ליסטים;

אתם חומסים את פירורינו.

השיבו לאלתר את לחמנו.

 

מקשי-יומם לוֹקְחֵיִכם פת-חֳרֵבֶתּ;

האם אין דייכם אשר ידכם כבר חופנת.

ולאינספור בריות קְנֶה-קיומן שוברת.

 

בּוֹשׁוּ וֶהִיכָּלֶמוּ פושעים מסריחים!

אתם רְשָעיִם אמיתיים, ולא הרוצחים.

חדל להיות צבועים!

 

ההמונים בעצמם ינהלו את גורלם;

הם ישלטו, ואתם תחיו תחת עוּלם.

בבוא הרגע

לא תוכלו עוד לָעֳשׁוֹק לעולם!

 

הגולאג מחכה לכם בכיליון-נפש;

יש מספיק עבודה בשבילכם.

אנו נעשוק אתכם ולא אתם אותנו;

בתיכם לא יהיו לכם.

 

אתם תשלמו מחיר כבד על אשר עוללתם;

על השואה החברתית שהמטתם

אין כפרה.

אתם תשבו בחצרות-המטרה

שעבורנו הקמתם;

אין לכם כפרה!