שלא כמוני

אלמוני

אתם

כנראה עם שם

 

שלא כמוני 

כותב על הנוף

אתם

 חלק ממנו, צדף על חוף