הגלים זורמים לאיטם

וזהו סופו של כל דבר

העולם חוזר לשגרה הרגילה

ולוקח את כל האנשים חזרה.

אחרי הכל

זה סופו של דבר

העובר מגל לגל

ונסחף

ע"י מי הים

שזורמים לאיטם...

אחרי הכל

הכל כבר נגמר

יש לו סוף כמו לכל דבר

אחרי הכל...