שחר חדש עלה בשמים

ואנו נותרנו לבד,

ואז את אמרת, ושתקת ודיברת

ואני לא אמרתי מילה.

 

איך הכל השתנה,

במבט לאחור, חסרה לי מילה

על מנת לעוצרך מלכת,

אך אותה המילה, מילה עצלה,

מסרבת אליך ללכת.

 

איך השחר עלה ונשארנו לבד,

ואחרי רגע הייתי בעצם לבד,

איך הכל השתנה- במבט לאחור,

והשחר הפך לשחור.