הזמן דוחק
הלב דופק
העיפרון חורק
והמחק מוחק
את הדף
הריק