והיא לא כמו כולם

יש בה משהו מיוחד

משהו

אחר

ממכר

לא יודע מה

אבל גם זה

משהו.