שירים אלף, ומזמורים כפליים,

אך שיר זה מוקדש לך,

חמדתי, אהובתי, יפתי,

.אשר בהריך ברזל ובנהרותיך מים

 

במה אברכך עוד ארצי, מולדתי,

שכן אדמותייך דשנות הן,

מסלעייך נובע הדבש,

ושמן נוטף מעץ זית נושא פרי.

 

ארצות לרוב ואת יחידה, מיוחדת,

שרק מליבך פורץ החלב,

משתית בעוצמתו את העולם,

מנהיגת העדר, את שונאייך באש מאכלת.

 

אברכך שיהיו בנייך כמותך, רעייתי,

שלא תדעי עוד חרב ומלחמה,

שישוב איש ישראל לגפן ולתאנה,

ושאת אהבתך לעם גאולתך תחלקי.

 

אך לא כרגע, אחותי, יונתי, כלתי,

הישארי תחת הסדין המאובק,

הישמרי מן השחור ומהמאבק,

ושמרי בינתיים לעצמך

את אהבתי.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

תודות רבות לחכם מכל אדם על ספר שיר השירים שנתן לי השראה.