נוטים הצללים

עלי ארץ דקלים

ודומע הים כך

עם רדת מסך.

 

דגלים מול דקלים

חולות מול גלים

אזרחים מול חיילים

משני צידי הנחשולים.

 

הנה במרחק מה

במרחק  כברת אדמה

שער כיסופים ננעל

ומבט אחרון אל על.

 

שביב של תקווה

שמץ מילה טובה

בין כתם להבה

ים של איבה

 

עוד יש בי אהבה.