הערה: שלד הסיפור מבוסס על "מוריס והיונים" של מתי כספי מעשה נורא ומסוכן שאירע לנהג אוטובוס ולשכנתו נטולת הרסן. ויהי היום ולמרקאדו הנהג הייתה שכנה רעה בשם סבתא בוליסה שהייתה גרה קומה מעליו, לרוע מזלו. כל יום הייתה הולכת בוליסה לשוק וקונה שם קילו גרעינים שחורים,קילו לבנים וקילו פאניונס. הייתה היא מפצחת על הבית והגינה של מרקאדו. איזה פעם אחת ישב מרקדו בחצר ותלה את הכביסה והנה פתאום הרגיש על קרחתו, נחיתה של גוש. בתחילה חשב מרקדו שאיזו יונה תעתה בניווט וקלעה עליו חבילת דואר, ואולם כשהרים את קרחתו ראה והנה מעליו בבלקון יושבת סבתא בוליסה ויורקת קליפות פאפיטס, עליו ועל החצר. ויצעק עליה מרקדו ויצרח עליה: היי צ'פצ'ולה ! לוקה? את רוצה שאשלח עלייך את הכלב השחור שלי? צעקה עליו בוליסה ואמרה: מי שמדבר יא חתיכת דמיקולו, לא מגיע לך זכות דיבור, אתה תשב בשקט תתלה את הכביסה שלך ואני אמשיך לירוק פאפיטס. ויחר אפו של מרקאדו וירצה להתנקם בה ויצפה לשעת כושר. ולאחר זמן מה ויסע מרקדו באוטובוס שלו לשוק ותעל סבתא בוליסה עמוסת סלים ותשלם ותעמוד ליד דלת האוטובוס בעוד היא נשענת עליה מחמת הצפיפות. ובאמצע הדרך,עצר מרקדו את האוטובוס ליד בית העיריה ויפתח את הדלת בפתאומיות, ותתגלגל בוליסה החוצה בקצב אחד עם כל הסלים בעוד כל יושבי האוטובוס מלגלגים עליה. ויגחך מרקאדו ויסע מבלי לחכות לה. ותרדוף בוליסה אחרי האוטובוס כולה צורחת וצועקת בקללות שאין צורך לפרט. ותשמור את הדבר בלבה. ולמחרת עברה בוליסה ליד הכלב השחור של מרקדו ותתן לו מאסאפאן שעמד בחוץ במשך חודש, ויבוא הכלב ויינגוס ברעבתנות מגוש המאספאן וידבקו שיניו זו לזו. ויבוא מרקדו לטפל בכלב ויראה את מצב שיניו ויסה לקרצף ולהפריד את הגושים הדביקים, אך לא עזר במאום. ויצרח ויקלל את כל שושלתה של בוליסה ואת כל אבותיה לפניה וישמור את הדבר בלבו. ויבוא מרקדו עם כלבו לדירתה של בוליסה וישחרר את הכלב ויקפוץ הכלב על בוליסה וינבח עליה ויסתובב מסביבה רבע שעה בעוד הוא קורע את הריפוד של הספות והכורסאות שהיו בבית בוליסה עוד מהתקופה שבעלה בר מינן חיזר אחריה בלהט. ותלך בוליסה לקופת חולים ויעשו לה זריקה ותחבושת ומשם הלכה לגיסה בעל מוסך פראדו שיש לו חמש גברתנים, בריונים בפוטנציה. באו כולם במונית שירות ונתנו מכות למרקדו ויהרסו את דירתו ויפתחו את המקרר ויאכלו את כל הפסוליה, הגואבוס והבורקיטס ששמר לשבת וירביצו לכלב וילכו. ומרקדו לא נשאר חייב וילך מעוצבן ויבא את חבריו מאגד ודן ומדן חסכן. באו כולם לקחו אוטובוס והסעה ובאו לדירה של בוליסה. והשכנים ראו כי העניינים יוצאים משליטה והזמינו משטרה,משמר הגבול,משמר המפרץ ומשמר אזרחי. ובגלל פיצוחים קרו פיצוצים