עלעל עלעל

מלטף הסתיו

עלעל עלעל

ניצני אביב

עולים אל על.

 

שמש פז נהדרת

שפיים חוגרת

דמותך המוארת

באור עוטרת.

את רוחקת

תמונתך חובקת

נפשי זועקת

בת הקול שותקת.

 

עלעל עלעל

מלטף הסתיו

עלעל עליו

ניצני אביב

קמלים עדיו.