זמן רב חששתי לפרסם זה השיר, מפני שהיה דומה מאוד לשיר "שיר פרטי" בביצועו של זהר ארגוב, על אף כי השיר הוא יציר כפיי -סיעור מוחי :))) אתה היית שירי האחד יציר סיעור מוחי, יציר כפיי צפנתיך בלבי לעד שמרתי עליך מכל משמר לבל תשזפך עין זר חשבתי כי שלי תהיה לעד נאמן ללבי ולנשמתי, כך אצפון אותך בדד אך הנה קרבו גם ימים אחרים ויצאת לאור העולם ממחשכי הגיגיי הנסתרים מאז, בקהל רב הנך מופיע מונף אל על כנס דגל והמון רב לך מריע מאז, חש אני רטט כאומלל שירי היחידי, האחד והמיוחד הפך עתה לנחלת הכלל ------------------- קיץ 2000