חייל אחד

אני כותב רק כשאני בדיכאון- ראו הוזהרתם

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה