ועכשיו, כשאת קוראת אותי
מחברת קול למילים
נזכרת בפָנים. מבפנים
שומעת---
דפיקה בדלת. מי שם עומד, זה אני
לא השתניתי. רק-
המשפטים נעשים ארוכים.