אז מה אם אכזבתי?

אתה חושב שהתכוונתי?

אם לא היית מצפה...

אם רק היית מתרצה...

אני יודעת שאני מסוגלת

אני יודעת שאני מיוחדת

אך גם לי מותר לטעות!

גם לי מותר לבכות!

רציתי שתהיה שונה משאר העולם

התאכזבתי, אתה בדיוק כמו כולם.