בגופה של עיר

בוואדי השרוף

בחרבות הכפר

שני נרות של שבת, נשרפים וכבים נשרפים וכבים

נעלמים לתוך ליל ירח

ולא מוצא נחמה, אף פעם