לא ערבים רוכבים עלינו,
אלא אנו רוכבים עליהם!
לפושעי מלחמה הפכנו.
מהכיבוש לחדול,
כוחינו אין.

אנו שולטים ומתעמרים באחינו.
זכויות בסיסיות,
לתתם איננו מוכנים.
די להצדיק את הפשעים,
ב"זכותינו ההיסטורית".
יש כאן מקום לשני עמים!