לכבוד יום כדור הארץ הבין – לאומי הצילו את כדור הארץ! הצילו נהרות ועצים! התריסו, על המפעלים מזהמי – סביבתנו; יחד, בכל נפיח, רוח חיים ירוקים! הַוו מחסום למלחמות! לשפיכות – הדמים, הַציבו כֶשֶל. לאוויר צח – פַלסו שבילים! הצילו עולמנו! בכל נושם, חדור מרץ. שימרו, על שמי - נקיים!