העולם נשלט, בידי - מנהיגי שקר; בידי – השועים, שהתחפשו להם, למלכים טובי – לבב. שליטים – נצלני – פשוטי – עם, שולטים עלינו, מבלי שלהסיר עולם – ניתן. העולם נשלט, בידי רומסים ובוססים, את זכויותנו; בידי – הרסני – העתיד וגדולי – העריצים. אז נצא למאבק, הוא – מאבק חיינו, ממנו נשוב - מנצחים!