יש לך את הכתובת
אך את הדרך אינך יודעת
לא ציידו אותך במפה
לא, אין מונית שתיקח אותך לשם

נחושה
מחליטה לצעוד
פעמים השבילים מוכרים
לעיתים מגיעה לאין מוצא
שבה על עקבייך
מנסה לגלות תמרורי אזהרה
לא להכנס לשטחי אש
לצמצם פגיעה
לבחור בדרך הבטוחה


ויש רגעים את רוצה לנוח
כאלה בהם רוצה לברוח
לעצור
לחזור

מבחינה בעקבות של יאוש
תתמודדי עם תחושת הפספוס?
ניסוי וטעיה
ניסוי ותהיה
התגיעי למקום חפצך?
ולכשתגיעי,
שם תהיה מנוחתך?

יש לך כתובת
את הדרך אינך מכירה
לא ציידו אותך במפה
ולפתע גם הכתובת מטושטשת
לא ברורה.