הקדשה לפשעי הציונות

עם שלח הכיבוש ביד באתם הנה;
על אדמת יושבי דורותיה רגלכם רפסה.
המוני אריסים והחיים בדוחק גורשו מהמולדת;
תנובת דמים זרועכם קצרה.

בשליחות פושעי האימפריאליזם,
איוויתם לכם את הארץ.
בנכל ומרמה, הפכתם יהודי לציוני.
על דם תושבי דיר-יאסין עוד לא כיפרתם;
עוד לא יבשו דמעות בלוד ותיקרית.

הרסתם מאות כפרים;
על עיי מפולת ביתכם כוננתם.
למגורשים ואובדי משכן,
לא השאתם שום פיצוי.
את נוף הארץ המקורי כיערתם;
כולו על מַתָץ בנוי.

די היותכם צבועים!
אימתי בצע נבוז תבליגו.
על תרבות שלמה המטתם פרע ואיד.
אך יהבי, כי עמודי המחריבים יָחֳרוֹבוֹ.
ערגי - בניין הציונות גוסס!