פסיפס – כוכבים, מעל הים התיכון, תחרתו נוצצת; רוח – ליל רענן, נישא כעל גלים. לשלום, נפרץ זוהרו, כאור – השמש; מעל תכול – שֶקֶק*, זיקיו, את דרכנו מאירים. *שֶקֶק: הכוונה לים סוער וגועש, אותו דימיתי, למשק – מים הומים