שוב כפר-כנא הושמה הפקר לטבח;
שוב פצצה ישראלית ארורה,
למוֹת חפים מפשע גרמה.
שוב קורבנות שווא נהיו עוֹלָה על המזבח,
של הרפתקת הון ושררה.

מוות וחורבן המלחמה ההיא זורעת;
קורבנות משני צדי הקו,
כעלי-שלכת נופלים.
קולם של חמישים נטבחי כפר-כנא,
מתוך חרש-הריסות משווע.
דמעות וזַעֳק, מאבנים שותתות דם בוקעים.