במירון ברשב"י בליל חג

יום בעומר מספרו ל"ג

 

עמד בחור לבוש כתום

היה מוכן מבעוד יום

 

הקים דוכן לתפארת

לכל חפץ חילק הוא סרט

 

הגיע איש לבוש כחול

וביקש לפנות את הכל

 

האיש בכתום לזאת סירב

אך לחקירה התנגד להתעכב

 

לפתע הגיחו ששה כחולים

לעצור איש כתום רב ממדים

 

הכתום החל לחטוף מכות

אך הכחולים, ממנו, לא פחות

 

עד שהחוגגים התערבו

הכחולים את הכתום עזבו.

 

המסקנה אחת היא ומרה

הפכנו למדינת משטרה.