העצים שחולפים עלינו בעוד אנחנו נוסעים

מכ(ו)פים עלינו בצמרתם

להתנות את הרגע.

אך בעוברינו על ציפת המים

נמלא ליבי חמלה

לדקה ארוכה.