את תערובת המילים אותה יצרתי

לכבודך, בשבילך

מרחתי על חולצת השבת.

בהיכנסי- לא הופנו פנים

לא עוקמו פיות

ומלאכת הקידוש נעשתה כתמיד.