הנסיון. וּכשכבר בא

אתה עומד חסר אונים

משתהה

שואל לעוד זמן.

 

ואז- הריקנות 

תופסת  את מלוא החלל 

מתנפחת לכדי

משמעות.

 

אתה נסוג.

אתה יודע שאתה נסוג

כי אתה מרגיש פתאום מכה בחזה.

 

נקיפה. זו היא שמכה

 

ואני?

צופה מהצד וחושב

כוחי ועוצם ידי.