זו שעת ערב סגרירית.

את כל הדברים שתכננתי לעשות אדחה שוב למחר

כי יש קצת מחסור בכח רצון

ומוטיבציה מצויה בקושי.

פתחי את בקבוק היין ונשתה לשארית חיינו

את הצער במלווה בתחתית.

בואי נחבר מילים כצורות בענן

נראה מה שנרצה

נאמר מה שיתחשק

ננסה לחמוק מהרגש הכבד

כמו השאריות ברצפת הבקבוק.

בתמונת שחור לבן

הזמן משחק לו תפקיד.