גרסיה

והגעגועים סגורים בי כבועות אויר בככר לחם (עמיחי)

לחם וחלום בעינכרם

התאהבות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה