אכלו את הכל!

אל תשאירו דבר.

כרסמו

ניגסו

התלכלכו כאוות רצונכם.

הכתימו בגדיכם

הכתימו שמכם

אינסו את הכתוב

זרקו המשמעות

כנסו כל טיפת כבוד שישנה

והיפטרו ממנה לתמיד.

 

זו הקרבה של בין ערביים

מעומק הקרביים

תצא הזוהמה.