אל תנהל איתי שיחות בסח רחוק

כשאתה בכלל לא מקשיב לי.