אדם -

יכולות

רצונות

תחושות

מחשבות

רגשות

שאיפות

תשוקות

תקוות

מכאובים

אהבות

פחדים

חלומות

חולשות

חוויות

זכרונות,

עולם.