סבך – עלווה, כסו – עטו העצים, שמתחת לחלוני - ניצבים. שלהבת ירוקה, שופעים עליו; הענפים, נדנד להם ברוח. ריחות של אביב בפריחתו – ממלאים את הסביבה בניחוח. השמש, זרחייה ומפצת – אור; זוהרה מקרין, בעלים ירוקי – נפף. הכל לובש ירוק, כאוויר רענן וטהור; הכל מקרין - קסם.