לא רוצים יותר מלחמות אימפריאליסטיות!
רוצים אחוות-עמים.
חפצינו בחיסול כל הנשק;
משאלתינו שְמֵי-בהירים.

די בסיפורים על אוייבים, להלעיטינו!
שום עם ושום דת אינם אוייב.
בכוחות מלוכדים נילחם בניצול ועושק;
עשירי כל האומות - הם האוייב!

קולות קרב יעלו ולעולם לא יִדוֹמוּ;
עבדים של היום, באש-המהפכה יתירו כבלים.
דמם של משעבדים יזרום במקצה עד קצהו;
הקץ, לאדונים!

הַכּוֹת נכה במוצצי מיצינו;
נחריב עולם האדונים לצמיתות.
נבנה תקופה חדשה למען כולנו;
למען כל האנושות!