עם רוח השלום - קדימה! הניפה דגל, כתכלת ים. בין אומות המזרח - התיכון, גשרי אחווה השימה; השמש, תזרח לעולם. שמחת חיים, ישקקו מרחבֵי מאופק עד אופק. חשרי שיבולי זהב, ישירו שירת המחר. השחר, יתלקח עם קריאת גבר. עם רוח השלום, נצעד!