לפעמים אני
אצטגניני פרעה
ואת משה.
וכשאני צועק לך
בדאית אחת -
מצליב להוכחה
ראשונים עם אחרונים -
את מחייכת
- הנעל שלך - כולה יהלומים.
*
וכשחצות הלילה בא
אני מגלה בך
דבר שעין לא ראתה.

אנו מתפתים להגיד
יציאת מצרים
כהלכה.