‏יום שני 15 פברואר 2010

 

בקול צרוד ומשהו חנוק,

בלי להטריד, אך מה זה חד-גונית...

 

 

היא לא פוסקת, עד שלא אשליש ולא אניח לה

את שלישיית סיגריות Wall Street על שיח מור מתחת לבניין,

שמקומה שלישית בניין שטוח הגג –

היא מציצה אל העולם,

שבו אני מתמיד ומקיים –

את המצווה של מעשן...